کلید لمسی هود - تایمر اجاق گاز - تایمر فلش خور

02133285811

hesabdari@behnikelectronic.com

تولیدات ما در شرکت بهنیک الکتزونیک

 

انواع برد های لمسی هود و اجاق گاز

nt6004

nt6004click

bt6001

bt6002

zh4004

zhs

lt6000

bt3000

bt5003

sk6001

sk6003

bt3002

at9001

at9000

at9004

bs1910

st5001